Programe

Curriculum National


Scoala noastra parcurge Curriculumul National pentru invatamantul primar, aprobat prin ordin al ministrului nr. 3418/ 19.03.2013.
Curriculum-ul National din Romania este structurat in sapte arii curriculare, desemnate pe baza unor principii si criterii de tip epistemologic si psiho-pedagogic. Aceste arii curriculare sunt:

 

- Limba si comunicare
- Matematica si Stiinte ale naturii
- Om si societate
- Arte
- Educatie fizica si sport
- Tehnologii
- Consiliere si orientare
Ariile curriculare raman aceleasi pe intreaga durata a scolaritatii obligatorii, dar ponderea lor pe cicluri si pe clase este variabila.

Finalitatile invatamantului primar la nivel national si european vizeaza formarea unor competente-cheie – ansambluri de cunostinte, deprinderi si atitudini – care sa permita elevului o integrare ulterioara, rapida si flexibila.
Cele opt domenii ale competentelor-cheie sunt:

1. Comunicare in limba romana
2. Comunicare in limbi straine
3. Competente in matematica si competente elementare in stiinte si tehnologie
4. Competente in utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicatie
5. Competente pentru a invata sa inveti
6. Competente de relationare interpersonala si competente civice
7. Spirit de initiativa si antreprenoriat
8. Sensibilizare culturala si exprimare artistica